top of page

เกี่ยวกับเรา

มหิดลคอนโด

ชื่อโครงการ
ดำเนินการโดย
ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่รวม

จำนวนยูนิต

บริษัท ดิ่งไทยกรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 116 ม.2 ป่าพร้าวนอก ซอย 3 ต.ป่าแดด

อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

136 ยูนิต (รวมทั้ง 5 ตึก)

3 งาน 37 เศษ 7 ส่วน 10

ห้องสตูดิโอ 32 ยูนิต

1 ห้องนอน 12 ยูนิต

A1/B1

สตูดิโอ 12 ยูนิต

2 ห้องนอน 8 ยูนิต

A2/B2

3 ห้องนอน 4 ยูนิต

Map.jpg
bottom of page